Марчин Тыбура vs Чабан Ка, M-1 Challenge 41

Марчин Тыбура vs Чабан Ка, M-1 Challenge 41