Гасанали Гасаналиев vs Мариуш Радзишевски, M-1 Challenge 40

Гасанали Гасаналиев vs Мариуш Радзишевски, M-1 Challenge 40