Чабан Ка vs Алексей Кудин, M-1 Challenge 38

Чабан Ка vs Алексей Кудин, M-1 Challenge 38