Зейна Крантич и Асия Клютова, M-1 Challenge 94

Зейна Крантич и Асия Клютова, M-1 Challenge 94