Амиран Гоголадзе vs Станислав Подольский, M-1 Challenge 87

Амиран Гоголадзе vs Станислав Подольский, M-1 Challenge 87