Амиран Гоголадзе vs Ибрагим Сагов, M-1 Challenge 81

Амиран Гоголадзе vs Ибрагим Сагов, M-1 Challenge 81