M-1 Challenge 81: Битва в Горах 6 press-conference | Пресс-конференция
00:23:04

M-1 Challenge 81: Битва в Горах 6 press-conference | Пресс-конференция