Подготовка Хамзата Далгиева к бою на M-1 Challenge 76, 22 апреля.
00:00:48

Подготовка Хамзата Далгиева к бою на M-1 Challenge 76, 22 апреля.