Вячеслав Дацик vs Патрик де Витте, M-1 MFC - Russia vs. the World 1

Вячеслав Дацик vs Патрик де Витте, M-1 MFC - Russia vs. the World 1