Сергей Харитонов vs Кенни Гарнер, M-1 Challenge 53
Сергей Харитонов vs Кенни Гарнер, M-1 Challenge 53