Марчин Тыбура vs Чабан Ка, M-1 Challenge 41
Марчин Тыбура vs Чабан Ка, M-1 Challenge 41