Сергей Харитонов vs Кенни Гарнер, M-1 Challenge 59
Сергей Харитонов vs Кенни Гарнер, M-1 Challenge 59