Сергей Харитонов vs Кенни Гарнер, M-1 Challenge 59

Сергей Харитонов vs Кенни Гарнер, M-1 Challenge 59