Тони Валтонен vs Сандер Даювис, M-1 Challenge 12

Тони Валтонен vs Сандер Даювис, M-1 Challenge 12